Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

KERGOL J.P., spol. s r.o.

Zber starých automobilov

Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o. zabezpečuje na svojich prevádzkach prevzatie starého vozidla a následné ekologické spracovanie v autorizovaných spracovateľských zariadeniach. Preto je potrebné, aby majiteľ dopravil staré vozidlo na jednu z našich prevádzok, priniesol doklady od vozidla - technický preukaz, alebo osvedčenie podľa ktorých určený pracovník porovná zhodnosť údajov (číslo karosérie – VIN), doklad totožnosti, prípadne ním poverená osoba predloží notárom overené splnomocnenie na odovzdanie a odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel. Ak sú uvedené podmienky zo strany majiteľa starého vozidla splnené, vystaví pracovník   „ Protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie."

Vlastník vozidla už nemusí ísť na Dopravný inšpektorát žiadať o trvalé vyradenie z evidencie, nakoľko EČ, TP alebo Osvedčenie - tieto doklady odovzdá pracovníkovi spoločnosti KERGOL J.P.  a bude mu vydané "Potvrdenie o vyradení z evidencie vozidiel".

FYZICKÁ OSOBA

 • staré vozidlo
 • technický preukaz - v prípade dočasného odhlásenia vozidla
 • potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
 • v prípade splnomocnenca
 • overené splnomocnenie s preukazom totožnosti

FYZICKÁ OSOBA - dedič

 • staré vozidlo
 • technický preukaz
 • osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
 • v prípade splnomocnenca – overené splnomocnenie s preukazom totožnosti

PRÁVNICKÁ OSOBA

 • staré vozidlo
 • technický preukaz
 • výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca - pečiatka firmy
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
 • v prípade splnomocnenca – overené splnomocnenie s preukazom totožnosti

LEASINGOVÁ SPOLOČNOSŤ

 • staré vozidlo
 • technický preukaz
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom  za účelom odhlásenia starého vozidla
 • v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z obchodného registra
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti